Idee met lef? Overtuig ons!

Aanvraag- & selectieprocedure

Wil je een aanvraag indienen voor een innovatief internetproject? Afhankelijk van de fase van je project kun je een aanvraag indienen voor een Pioniers- of Potentials project.

 • Pioniers - vernieuwende ideeën met lef 
  Project in de idee-fase. Gericht op de uitwerking van een veelbelovend idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Een goed idee dat door een sterk team naar een volgende fase kan worden gebracht. Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000,- per project.

  Let op:
  - Aanvragen door persoon of organisatie

 • Potentials -aantoonbare maatschappelijke potentie en duurzame impact
  Project met aantoonbare potentie, gesteund door een proof of concept. Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar een bruikbare toepassing, met potentie op duurzame doorontwikkeling van het project. Aan te vragen bedrag: tot €75.000,- per project.

  Let op:
  - Aanvragen door organisaties

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen is eenvoudig:

Stap 1. Verdiep je in SIDN fonds

Neem kennis van de doelstellingen en criteria.

Stap 2. Check of je project in aanmerking komt

Doe de Quickscan om snel te kunnen beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet.
Twijfel of een concrete vraag? Toets je project via het webformulier (let op: webformulieren kunnen t/m 6 maart worden ingediend) of neem contact met ons op.

Stap 3. Aanvraag indienen

Dien een aanvraag in via ons digitale aanvraagsysteem FundPro. Dit kan vanaf het moment dat de call geopend is tot de deadline. De eerste call van 2019 voor innovatieve internetprojecten staat nu open. Deadline is 12 maart om 13.00 uur.

De aanvraag in FundPro bestaat uit een aantal vragen over het project, begroting en een videopitch waarin je je project toelicht. Bij Potentials projecten vragen we daarnaast een compact projectplan (max 5 A4) en indien beschikbaar een recent uittreksel KvK en jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar.

Selectieprocedure

Na sluiting van de call ontvang je na ca 6 weken (Pioniers-aanvragen) of binnen maximaal 3 maanden (Potentials-aanvragen) bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Zodra de deadline verstreken is, bekijken we of aanvragen volledig zijn ingediend en voldoen aan de voorwaarden en criteria. Vervolgens wordt samen met deskundigen uit onze raad van advies beoordeeld welke aanvragen het beste aansluiten bij de doelstellingen van het fonds.

In geval van Potentials projecten, worden een aantal projecten geselecteerd en uitgenodigd hun idee in persoon toe te lichten aan 3 a 4 leden van onze raad van advies. De raad van advies heeft gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Op basis van het advies van de raad neemt het bestuur vervolgens een besluit.

Meer informatie

Do's en Don'ts
FAQ

Eerder ondersteunde projecten

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen, neem dan contact met ons op!