Idee met lef? Overtuig ons!

icon-0.png

Criteria Pioniers

Algemeen belang staat voorop!

Allereerst en om rekening mee te houden: We ondersteunen projecten die een breder maatschappelijk belang dienen. Projecten die de potentie hebben om zowel maatschappelijke impact te hebben als economisch duurzaam te worden ontwikkeld, zodat zij kunnen voortbestaan na de financieringsperiode door het fonds. Dit betekent dat projecten met commerciële potentie in aanmerking komen, mits het maatschappelijk doel voorop staat. SIDN fonds ondersteunt geen projecten waarbij de resultaten van het project alleen de klanten van de aanvrager ten goede komt.

Algemene criteria Pionier projecten

 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de missie en doelstellingen van het fonds.

 • Het project is gericht op het algemeen belang; Hieronder verstaan wij dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee NIET gericht op een enkel bedrijf of een persoon, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact. Daarmee hangt samen dat de resultaten van projecten open toegankelijk zijn en dat kennis en ervaringen vanzelfsprekend worden gedeeld.

 • De beschrijving van het idee/project is van hoge kwaliteit. Dit beoordelen we aan de hand van de probleemschets en de onderbouwing van de oplossing die bedacht is.

 • Het project is innovatief. Het betreft toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie; In de aanvraag wordt de mate van innovatie goed onderbouwd. 

 • Bij voorkeur is het initiatief nieuw. We vragen je daarom aan te geven hoe lang je al met het project bezig bent en of er al eerder subsidie of andere financiering is ontvangen voor het project.

 • De resultaten van het project, alsmede de kennis die wordt opgedaan, worden open gedeeld. Dit blijkt uit het projectvoorstel.

 • Het project voldoet aan een duidelijke en onderbouwde behoefte.

 • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig. Daarbij hechten we groot belang aan de diversiteit van teams.

 • Het geldt als een pluspunt wanneer wordt samengewerkt met belangrijke spelers in de Nederlandse internetsector, zoals registrars, hosters, internetproviders, etc.

 • Het project heeft in eerste instantie impact in Nederland.

 • Het project is binnen een half jaar na startdatum afgerond.

Wat SIDN fonds niet ondersteunt:

 • Het ontwikkelen of verbeteren van websites, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten, functies of processen die verband houden met de doelstellingen van het fonds.

 • Projecten met impact op een enkel bedrijf of persoon, pure B2B voorstellen, productontwikkeling ten gunste van een enkel bedrijf.

 • Projecten waarin innovatieve technologie wordt ingezet zonder duidelijke maatschappelijke probleemstelling of aantoonbare behoefte bij een duidelijk beschreven doelgroep, ofwel ‘technologie op zoek naar een probleem’.

 • Projecten waarvan de resultaten en kennis niet actief en pro-actief worden gedeeld.

 • Sponsoring of evenementen.

 • Projecten met een religieus of partijpolitiek doel.

 • Structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor algemene voorwaarden bij toekenning

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.