Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

Aanvraag- & selectieprocedure

Wil je een aanvraag indienen voor een wetenschappelijk onderzoeksproject? Onze call staat open voor zowel HBO als WO instellingen. SIDN fonds honoreert jaarlijks 1 onderzoeksvoorstel met een bijdrage.

Er kan financiering worden aanvraagd voor:

  • Promotie-onderzoek (4/max 5 jaar) of postdoc-onderzoek (2/max 3 jaar). Voor aio’s of postdocs geldt een maximaal aan te vragen bedrag van €200.000,-  
  • Onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hoogleraar, universitair (hoofd)docent of externe promovendus. Hierbij is matched funding een vereiste.

Aanvraag indienen

De aanvraagprocedure ziet er als volgt uit:

Stap 1. Verdiep je in SIDN fonds

Neem kennis van de doelstellingen en criteria voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Stap 2. Vooraanmelden

Zodra de call voor wetenschappelijk onderzoek geopend is, meld je onderzoeksvoorstel aan via ons digitale aanvraagsysteem FundPro. 

De vooraanmelding in FundPro bestaat uit een kort onderzoeksvoorstel (max. 3 A4) met daarin een samenvatting van het onderzoeksvoorstel, beschrijving van het team, overzicht van kernpublicaties en een korte beschrijving van de aanpak van het onderzoek en beoogde (wetenschappelijke en andere) resultaten.

Stap 3. Indienen definitief onderzoeksvoorstel (op uitnodiging)

Uit de vooraanmeldingen selecteert de raad van advies een beperkt aantal voorstellen. Maximaal 3 aanvragers worden uitgenodigd een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen.

Selectieprocedure

Na sluiting van de call bekijken we allereerst of aanvragen volledig zijn ingediend en voldoen aan de voorwaarden. Uit de vooraanmeldingen wordt door de raad van advies een selectie gemaakt van voorstellen die het beste aansluiten bij de doelstellingen van SIDN fonds. Alleen door de raad van advies geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen.

De geselecteerde vooraanmeldingen krijgen medio oktober de uitnodiging om voor medio november een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen. De raad van advies geeft op basis van deze uitgewerkte voorstellen een advies dat aan het bestuur van het fonds wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Het doel van deze call voor wetenschappelijk onderzoek is onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het licht van de doelstellingen van SIDN fonds te stimuleren. Het fonds wil onderzoeksprojecten ondersteunen waarbij wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld die bijdraagt aan het versterken van het internet en het verstevigen van de positie van eindgebruikers. Hierbij hechten we grote waarde aan multidisciplinariteit en de valorisatie en benutting van wetenschappelijke kennis. Daarom wordt naast wetenschappelijke kwaliteit ook gekeken naar de verwachte maatschappelijke bruikbaarheid en impact van het wetenschappelijke onderzoek.

Meer informatie

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen, neem dan contact met ons op!