Deze call is gesloten (deadline was 21 oktober 2019)

Header

Je data de baas

visual jedatadebaas

We produceren en gebruiken elke dag data, actief en passief. Als internetgebruiker spelen we hierdoor een cruciale rol in de datasamenleving, maar die rol vertaalt zich niet in een positie als gelijkwaardige speler. Sterker nog, in ruil voor ‘gratis’ diensten zijn we vaak passieve dataleveranciers in plaats van baas te zijn over onze eigen data. 

Nu data steeds belangrijker worden als grondstof voor de digitale samenleving, is de vraag naar de impact van deze ontwikkeling op internetgebruikers steeds relevanter. Vragen als: hoe houdt de gebruiker inzicht in zijn dataspoor en regie over zijn data, hoe voorkomen we bias in data en algoritmes en wat betekent de machtsconcentratie van grote internetplatforms voor de positie van de gebruiker, worden steeds belangrijker. Het dringt ook steeds meer tot ons door dat we als internetgebruiker onvoldoende van de waarde van onze data profiteren of zelfs benadeeld worden (denk aan weinig tot geen inspraak, verlies van controle en privacy schendingen).  

Met deze call focussen we specifiek op het belang en de waarde van data voor internetgebruikers. Datawijze​ internetgebruikers zijn in staat om de machtsstructuren van het internet en vooral de inzet van data te herkennen, te bevragen en verantwoordelijk te benutten. Behalve controle, regie en bescherming tegen datamisbruik, gaat het ons vooral om de versterking van de positie van gebruikers. 

De call

De call is gesloten, deadline was 21 oktober 2019, 13.00 uur.

De call stond open voor kleine experimenten en grotere projecten. Bijdragen variëren van max 10.000 euro (om te komen tot een proof of concept, demo, pilot of experimenteel ontwerp) tot max 75.000 euro (voor doorontwikkeling van een bestaand proof of concept, kansrijke concepten of resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen).

Voorbeelden

Met deze call zijn we op zoek naar voorstellen voor projecten die internetgebruikers meer inzicht bieden in de waarde van data en/of projecten die concrete tools ontwikkelen om de data autonomie van internetgebruikers te versterken en vergroten.

Dit kan op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan:

 • Op een begrijpelijke manier inzichtelijk maken wat het probleem rondom ‘data delen’ inhoudt;

 • Laten zien hoe je goed en verantwoord om kunt gaan met data en alternatieven aanreiken;

 • De internetgebruiker bewust maken van default opties/keuzes in instellingen en/of alternatieve default-opties aanbieden die uitgaan van data-eigenaarschap van gebruikers;

 • De (economische) waarde van data inzichtelijk maken en/of gebruikers in staat stellen om die waarde ook daadwerkelijk te benutten; 

 • Inzicht geven in het onderscheid tussen ‘data van jou’ en ‘data over jou’;

 • Databewust leven als een lifestyle weten te framen, zoals eerder is gebeurd met duurzaamheid en vermindering van vleesconsumptie;

 • De internetgebruiker als consument en producent van data bewust maken;

 • Tools waarmee gebruikers zelf grip op data hebben/houden en/of aan eigenaarschap van data vormgegeven kan worden.

Concrete voorbeelden van eerder door SIDN fonds ondersteunde projecten binnen dit thema zijn: The Attention Fair (Bank of online humanity), Louche apparaten en Schluss.

N.B. Bovenstaande opsomming is niet uitputtend en vooral ter illustratie bedoeld.

Voorwaarden en criteria

Algemeen:

 • Het project richt zich op het algemeen belang; dit betekent dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee niet gericht op een enkel bedrijf of een persoon, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact;

 • De resultaten van projecten zijn open toegankelijk en de kennis en ervaringen worden vanzelfsprekend gedeeld;

 • Walk the talk: het initiatief is uiteraard transparant over de inzet van data;

 • Het project heeft in eerste instantie impact in Nederland.

Selectiecriteria:

 • De beschrijving van het idee/ project is van hoge kwaliteit;

 • Het project heeft een onderzoekende en innovatieve insteek. In de aanvraag wordt de mate van innovatie onderbouwd;

 • Het project speelt in op de waarden gemak, plezier en gezondheid, vanuit de overtuiging dat als internetgebruikers voordelen ervaren, men eerder bereid is te veranderen;

 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de doelstellingen van deze call;

 • Het project is resultaatgericht. Uit het projectplan blijkt wie de doelgroep is en hoe die te bereiken;

 • De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.

 Aanvrager en team:  

 • De aanvraag wordt ingediend door een individu, als het maximaal aan te vragen bedrag 10.000 euro bedraagt;

 • Aanvragen boven de 10.000 euro: de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting, mits de oprichting definitief is op het moment van toekennen). Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap;

 • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig;

 • Diversiteit van het team wordt extra gewaardeerd;

 • De projectaanvrager beschikt over een kwalitatief goed netwerk.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend in het aanvraagsysteem FundPro. De aanvraag bestaat uit een aantal vragen over het project, begroting en een videopitch waarin je je project toelicht. Daarnaast vragen we een compact projectplan (max 5 A4) en indien beschikbaar een recent uittreksel KvK en jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar.

Zodra de deadline verstreken is, bekijken we of aanvragen volledig zijn ingediend en voldoen aan de voorwaarden en criteria. Vervolgens wordt door de raad van advies van SIDN fonds beoordeeld welke aanvragen het beste aansluiten bij de call. Op basis van dit advies neemt het bestuur van SIDN fonds vervolgens een besluit. Na sluiting van de call ontvang je binnen maximaal 3 maanden bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd. 

Samenwerking

SIDN fonds stimuleert onderlinge kennisdeling tussen toegekende projecten. We werken met gezamenlijke monitoring- en kennisdeling sessies voor de projecten binnen deze call.

Naast ondersteuning van projecten die via de call een aanvraag indienen, gaan we ook zelf actief op zoek naar projecten en samenwerkingspartners. 

Meer informatie

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen, neem contact met ons op!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.