Een sterk internet voor iedereen

Privacy EN Veiligheid

Voel jij je nog veilig op internet? In onze digitale samenleving, waar cybercrime aan de orde van de dag is – WannaCry staat nog vers in ons geheugen- en het aantasten van de privacy van individuele burgers door huidige technologie eenvoudiger is dan ooit, zijn privacy en veiligheid urgente, actuele thema’s. Zo biedt de nieuwe privacy verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2018) straks meer privacyrechten voor gebruikers en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Aan de andere kant is op 11 juli de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen, die inlichtingendiensten AIVD en MIVD de bevoegdheid geeft kabelgebonden telecommunicatie te onderscheppen.

Meer privacy, minder veiligheid?

In onze digitale samenleving zijn privacy en veiligheid belangrijke en urgente waarden, die beide onder druk staan. Veel partijen houden zich bezig met oplossingen op het gebied van privacy of veiligheid. In de praktijk lijkt het een het ander nogal eens uit te sluiten, terwijl het juist nu van belang is om op beide aspecten te focussen. Privacy en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Minder privacy leidt niet automatisch tot meer veiligheid en andersom hoeft meer privacy niet tot minder veiligheid te leiden. Hoe vinden we de balans waarbij privacy en veiligheid elkaar versterken in plaats van tegenwerken?

We vroegen experts om hun visie (van links naar rechts: Melanie Rieback, Vincent Toms, Menno Weij, Ronald Prins en Mary-Jo de Leeuw):

privacysecurityexperts2

"De hoofdvraag voor mij is: Is niets doen een optie?"

Ronald Prins (security expert, co-founder van FOX-IT en lid van de raad van advies van SIDN fonds): "Natuurlijk moeten we proberen computers veiliger te maken en de gebruikers er van op te voeden. Toch ben ik bang dat dat nooit genoeg zal zijn.”
Lees meer

"Waar begint security en eindigt privacy?"

Mary-Jo de Leeuw (Associate Partner bij Revnext en initiator van het platform Internet of Toys): “Het slim delen van data en het combineren ervan lijkt een trend die zijn weerga niet kent. Waar begint security en eindigt privacy?”
Lees meer

“Zie Privacy & Security vooral als een kans en een ‘unique selling point"

Menno Weij (partner bij SOLV advocaten): "Ik ben ervan overtuigd dat je hier ook commercieel gezien uiteindelijk ver mee kunt komen. Heel ver. Zie Privacy & Security daarom vooral als een kans en een ‘unique selling point’, in plaats van als een noodzakelijk kwaad."
Lees meer

"De huidige security paradigma's omtrent privacy toe zijn aan een vernieuwing"

Vincent Toms (ethical hacker en initiatiefnemer van GDI Foundation): "Er zijn voldoende mogelijkheden waarbij “privacy & security” wel kunnen samengaan. Dit vereist wel creativiteit in denken, kennis, kunde, doorzettingsvermogen en met name de moed en het empathisch vermogen om bepaalde paradigma’s te doorbreken."
Lees meer

"Call to action voor developers"

We spraken met Melanie Rieback (CEO/Co-founder Radically Open Security) over het thema van de call Privacy en Veiligheid: “Ik hoop dat de development community de verantwoordelijkheid op zich neemt en tools maakt om privacy en security beter te beschermen, ongeacht de politieke wind. Ethisch verantwoord ondernemende organisaties zijn daarbij een grote inspiratiebron.”
Lees meer

Oproep: Combineer Privacy EN Veiligheid

Tijdens de tweede call van 2017 is er extra aandacht voor projecten die Privacy EN Veiligheid combineren. SIDN fonds wil hiermee aanvragers stimuleren met concrete oplossingen voor eindgebruikers te komen, waarbij privacy en veiligheid geen tegenstelling vormen, maar elkaar juist versterken. Deze projecten worden nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Voorbeelden van eerder door SIDN fonds ondersteunde projecten op dit vlak zijn bijvoorbeeld de NetAidKit, Let’s Connect, het Whitebox Systeem en Een DSL voor Anonimisering van Netwerkverkeer (DAN). Bij deze projecten begeeft de eindgebruiker zich niet alleen veiliger op internet, maar wordt ook de privacy gewaarborgd. We zijn op zoek naar meer inspirerende projecten waarbij zowel de privacy als veiligheid wordt vergroot of die bijdragen aan een groter bewustzijn op dit gebied.

Daarnaast blijven uiteraard ook aanvragen welkom van andere innovatieve internetprojecten die aansluiten bij de doelstellingen van SIDN fonds.

De call is inmiddels gesloten (deadline 12 september, 13.00 uur).

Meer informatie & mustreads

  • Klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Interview over de impact van de AVG op onderwijs en onderzoek (Surf Magazine 02, juni 2017)