IAM4Kids

Betrouwbaar internetverkeer staat of valt met een waterdichte digitale identiteit. Als volwassenen zijn we inmiddels gewend aan het feit dat we bijvoorbeeld DigiD nodig hebben om belastingaangiftes te doen. Maar waarom bestaat zo’n identiteit niet voor kinderen? IAM4Kids wil een transparant systeem ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain technologie en anonimiteit is gewaarborgd. Alleen ouders/verzorgers hebben inzage in het internetgedrag van het kind. Dit project ontwikkelt een proof of concept voor een decentraal machtigingensysteem, waarbij diensten die zijn aangsloten bij IAM4Kids kunnen aangeven voor welke leeftijd hun dienst geschikt is en de verantwoordelijk volwassene (indien van toepassing) toestemming kan verlenen.

Afbeelding: Aaron Burden, Unsplash.com

Bewustwording & Empowerment Blockchain Pionier 2017