Snapshot Hoge Veluwe - Wildonderzoek met publiek

Om overlast en schade door wild te voorkomen, beschikt het Nationale Park de Hoge Veluwe over een uniek wildmonitoringssysteem. Een netwerk van cameravallen registreert continu de activiteit van wilde dieren, waarbij Wageningen Universiteit de gegevens gebruikt voor onderzoek. Het netwerk levert miljoenen foto’s op, waarvan slechts een deel verwerkt kan worden. Met dit project wordt het huidige systeem aangepast om citizen science in te zetten voor de verwerking van de foto’s. Om mensen te trainen komt er daarnaast een online leermodule en game. Het project levert niet alleen essentiële informatie op voor het natuurbeheer, maar leidt ook tot educatie en grotere betrokkenheid bij de natuur.

Update april 2018: De technische stappen om vrijwilligers bij de fotoverwerking te kunnen betrekken zijn zo goed als afgerond. Er wordt gebruik gemaakt van het crowd sourcing platform Zooniverse en het achterliggende fotoverwerkingssysteem is zo aangepast dat beelden van mensen worden gefilterd. Inmiddels is gestart met de realisatie van de overige onderdelen: de kwaliteitscontrole, een slimme feed, data analyse en presentatie van de gegevens, een trainingsmodule en een bijeenkomst voor huidige vrijwilligers. Zodra deze onderdelen gereed zijn, kan het publiek met de fotoverwerking aan de slag!

Tech for Good Potential 2017