We investeren in baanbrekende ideeën die het internet versterken of op een vernieuwende manier inzetten

Quickscan

Wil je een Pioniers- of Potentials aanvraag indienen? Doorloop de Quickscan om te beoordelen of het project in de basis voldoet aan de voorwaarden. Een succesvol doorlopen quickscan biedt geen garantie op toekenning. Heb je na het doorlopen van de Quickscan vragen, neem dan contact met ons op. Of maak gebruik van het webformulier om je project kort te toetsen.

Doe de Quickscan

 

Quickscan

 1. Waar wil je een aanvraag voor indienen?

  Voor de uitwerking van een goed idee, gericht op de doelstellingen van SIDN fonds, naar een meer robuust en duurzaam digitaal product of dienst. Iedereen kan aanvragen. Maximaal aan te vragen bedrag is €10.000,-

  Voor de doorontwikkeling en opschaling van kansrijke concepten of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen. Rechtspersonen (o.m. stichting, vereniging, BV) kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen tot €75.000,-

 1. Past het project bij SIDN fonds?

  SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten, die bijdragen aan onze doelstellingen, waarbij algemeen belang voorop staat en kennisdeling vanzelfsprekend is (zie ook de criteria).

 2. Betreft het een innovatief project?

  SIDN fonds wil bijdragen aan vernieuwende en grensverleggende projecten. Projecten betreffen een toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, een nieuwe toepassing van digitale technologie of een geheel nieuw idee.

 3. Heeft het project primair impact in Nederland?

  SIDN fonds steunt projecten die in eerste instantie impact hebben op de Nederlandse internetcommunity.

 4. Is het project al gestart?

  SIDN fonds ondersteunt alleen projecten die op het moment van toekennen nog niet van start zijn gegaan. Alleen kosten na toekenning van de financiële bijdrage van SIDN fonds kunnen worden opgevoerd in de projectbegroting.

 5. Is de looptijd van het project langer dan een jaar?

  Pioniers zijn projecten met een korte looptijd. Pioniers projecten die langer dan een jaar duren, komen niet in aanmerking voor een bijdrage van SIDN fonds.

 6. Is een van de volgende punten van toepassing op het project?

  1. Het betreft het ontwikkelen van of verbeteren van een website, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten of functies/processen die verband houden met de doelstellingen van het SIDN fonds;
  2. Het betreft een verzoek tot sponsoring;
  3. Het betreft een project met een religieus of partijpolitiek doel.
  4. Het betreft structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Op basis van de gegeven antwoorden voldoet het project aan de basiscriteria van SIDN fonds en komt het mogelijk in aanmerking voor een bijdrage. 

Heb je nog twijfels of een concrete vraag? Toets je project kort via het webformulier of neem contact met ons op.

Ga naar de aanvraag pagina

 1. Past het project bij SIDN fonds?

  SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten, die bijdragen aan onze doelstellingen, waarbij het algemeen belang voorop staat en kennisdeling vanzelfsprekend is.

 2. Betreft het een innovatief project?

  SIDN fonds wil bijdragen aan vernieuwende en grensverleggende projecten. Projecten betreffen een toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, een nieuwe toepassing van digitale technologie of een geheel nieuw idee.

 3. Heeft het project primair impact in Nederland?

  SIDN fonds steunt projecten die in eerste instantie impact hebben op de Nederlandse internetcommunity.

 4. Wordt de aanvraag ingediend door een rechtspersoon?

  Bij Potentials projecten worden aanvragen in behandeling genomen van aanvragers die op het moment van toekennen een rechtspersoon zijn. Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.

 5. Is het project al gestart?

  SIDN fonds ondersteunt alleen projecten die op het moment van toekennen nog niet van start zijn gegaan. Alleen kosten na toekenning van de financiële bijdrage van SIDN fonds kunnen worden opgevoerd in de projectbegroting.

 6. Is de behoefte (bij de individuele gebruiker en/of doelgroep) aan het project onderzocht?

  SIDN fonds vindt het van belang dat aanvragers een heldere probleemstelling formuleren en aangeven hoe het project daar in potentie een oplossing voor biedt.

 7. Is de benodigde expertise voor het project aanwezig in het team en/of netwerk?

  In de behandeling van een aanvraag worden capaciteit en kwaliteit van het team ten aanzien van het project beoordeeld.

 8. Is een van de volgende punten van toepassing op het project?

  1. Het betreft het ontwikkelen van of verbeteren van een website, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten of functies/processen die verband houden met de doelstellingen van het SIDN fonds;
  2. Het betreft een verzoek tot sponsoring;
  3. Het betreft een project met een religieus of partijpolitiek doel.
  4. Het betreft structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Op basis van de gegeven antwoorden voldoet het project aan de basiscriteria van SIDN fonds en komt het mogelijk in aanmerking voor een bijdrage. 

Heb je nog twijfels of een concrete vraag? Toets je project kort via het webformulier of neem contact met ons op.

Ga naar de aanvraag pagina

Helaas. Op basis van de gegeven antwoorden sluit het project niet aan bij onze doelstellingen en/of criteria. Wij danken je voor de interesse in SIDN fonds.