Jaarthema 2018: Responsible AI

icon-0.png

Responsible AI

In 2018 werkten we met Responsible AI als jaarthema naast de open calls. Hierbij gaat het om de inzet van artificiële Intelligentie in innovatieve internetprojecten, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren en de inzet van AI tot positieve maatschappelijke impact leidt. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hier op? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie?

AI in de maatschappij: hoe zorgen we voor goede randvoorwaarden?

Artificiële Intelligentie (AI) maakt een aantal belangrijke en snelle ontwikkelingen door. De voordelen van slimme algoritmen zijn overduidelijk. Ze kunnen gebruikt worden om het leven makkelijker, efficiënter, veiliger, gezonder en duurzamer te maken. Maar AI roept ook veel vragen op over de impact op de samenleving en verhouding tussen mens en technologie.

Iedere dag zien we nieuwe toepassingen van AI opkomen en ook in het leven van alledag wordt AI steeds gewoner. Virtuele persoonlijke assistenten als Siri, Google Now, Alexa (Amazon) en de slimme algoritmes die Facebook inzet zijn daar een goed voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) van de politie, dat voorspelt waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak gaan plaatsvinden of het door Google Deepmind ontworpen AI systeem AlphaGo, dat kortgeleden wereld- en Europees kampioen werd in het Aziatische bordspel Go. Binnen de zorg is de verwachting dat door slimme preventie en een vroegtijdige detectie van risico’s met behulp van AI vroegere en betere diagnoses gesteld kunnen worden, behandelingen nauwkeuriger afgesteld kunnen worden en dure zorg voorkomen kan worden.

De doorbraak van AI wordt vooral bepaald doordat de technologie steeds beter in staat is zelfstandig te leren en daarmee ook meer autonoom gaat opereren. Slimme algoritmes en intelligente apparaten maken het steeds makkelijker om voorkeuren en gedrag van mensen gedetailleerd te volgen, te interpreteren, te voorspellen en zelfs gericht te beïnvloeden. In toenemende mate kan de technologie dat ook zelf, zonder gerichte sturing en toezicht van menselijke actoren. Met name dit autonome aspect van de technologie roept veel vragen op en vraagt om goede randvoorwaarden en ethische kaders, ook wel ‘Responsible AI’ (RAI) genoemd. Hierbij gaat het zowel om verantwoorde als verantwoordelijke AI (AI die geen schadelijke effecten teweeg brengt en waarbij ethische afwegingen worden meegenomen) en AI for Good (AI die specifiek wordt ontwikkeld en ingezet om het maatschappelijk belang te dienen).

We vroegen experts om hun visie (van links naar rechts: Jane Zavalishina, Virginia Dignum, Jim Stolze en Anouk Visser):

AIexperts2

“If we can't agree on what makes a moral human, how can we design moral robots?”

Jane Zavalishina (CEO of Yandex Data Factory, a provider of AI-based solutions for industrial companies): "Machines cannot be assumed to be inherently capable of behaving morally. Humans must teach them what morality is, how it can be measured and optimised." Lees meer

“We are responsible”

Virginia Dignum (Associate professor at TU Delft, Delft Design for Values Institute): "Responsible AI is more than the ticking of some ethical ‘boxes’ in a report, or the development of some add-on features, or switch-off buttons in AI systems. Rather, responsibility is fundamental to autonomy and should be one of the core stances underlying AI research.” Lees meer

“Laat je niet leiden door angst voor Artificiële Intelligentie”

Jim Stolze (Tech entrepreneur en oprichter Aigency): “Ons menselijke instinct zorgt ervoor dat we automatisch vooral de slechte kanten van AI zien, maar is dat wel terecht?” Lees meer

“Wie ontwikkelt AI en met welk doel? Dat is waar het om draait.”

Anouk Visser (CTO Birds.ai): “Het feit dat AI vandaag geen gevaar vormt, is geen goed antwoord op de vraag of we voorzichtig moeten zijn met het ontwikkelen van AI.” Lees meer

Jaarthema & calls Responsible AI bij SIDN fonds

Responsible AI is een van de vraagstukken die SIDN fonds vanuit haar doelstellingen belangrijk vindt. Door middel van dit jaarthema willen we actief een rol spelen bij het opbouwen van kennis en best practices rondom Responsible AI en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.

In 2018 waren er twee calls bij SIDN fonds. Bij beide calls was er extra aandacht voor Responsible AI en werden aanvragers nadrukkelijk uitgenodigd om op dit thema in te dienen, passend bij de doelstellingen en criteria van SIDN fonds. Lees ook de blog van Valerie Frissen, waarin ze toelicht naar welke projecten we precies op zoek zijn.

In totaal werden er 23 AI projecten toegekend, 7 Responsible AI Projecten en 16 AI for Good projecten. Meer informatie en een overzicht van deze projecten vind je in ons jaarverslag 2018.

Meer informatie & mustreads

 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.