Idee met lef? Overtuig ons!

Header

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over SIDN fonds en de procedure. Staat jouw vraag er niet bij? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Praktisch

 • SIDN fonds ondersteunt alleen (onderdelen van) projecten die op het moment van toekennen nog niet van start zijn gegaan. Alleen kosten na toekenning van de financiële bijdrage van SIDN fonds kunnen worden opgevoerd in de projectbegroting. Uiteraard staat het je vrij om al voorbereidende activiteiten te starten, maar dat is geheel op eigen risico.

 • Dat kan. We adviseren je in dat geval wel om een projecttoets in te dienen. Zie ook de vraag ‘Kan ik mijn idee aan jullie voorleggen voordat ik een aanvraag indien?’

 • We kunnen organisaties buiten Nederland ondersteunen, mits het project primair impact heeft in Nederland.

Aanvrager

 • Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen een Pioniers projectaanvraag indienen. Projectaanvragen boven de 10.000 euro kunnen alleen door rechtspersonen worden ingediend. Er kan op moment van aanvragen nog sprake zijn van een rechtspersoon in oprichting. In dat geval moet de oprichting definitief zijn rond het moment van toekennen. Voor aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek geldt de kennisinstelling (universiteit of HBO-instelling) als formele aanvrager.

 • Dat kan. Vermeld dan wel bij de verplichte bijlage jaarrekening dat er nog geen jaarrekening voorhanden is in verband met recente oprichting.

Procedure

 • Bij SIDN fonds maken we onderscheid tussen Pioniers en Potentials projecten. Het verschil is drieledig. Ten eerste de fase van ontwikkeling. Pioniers zijn veelbelovende ideeën die naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp worden ontwikkeld. Potentials zijn al een stap verder. Op basis van een proof of concept worden kansrijke concepten of resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek doorontwikkeld naar bruikbare toepassingen. Daarmee hangt samen dat Pioniers aanvragen door iedereen kunnen worden ingediend en Potentials aanvragen alleen door rechtspersonen. Ook is er een verschil in te vragen bijdragen. Pioniers kunnen tot 10.000 euro aanvragen, Potentials tot maximaal 75.000 euro.

 • Natuurlijk kan dat. Op onze website vind je een kort webformulier waarmee je je project bij ons kunt toetsen. Wij zullen daar zo spoedig mogelijk feedback op geven en aangeven of een aanvraag kansrijk is of niet. Je kunt ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Tot een week voor de deadline van de call kun je het webformulier insturen.

 • Behandeltermijn voor Pioniers aanvragen is circa 6 weken, voor overige projectaanvragen geldt een termijn van maximaal 3 maanden.

 • Aanvragen worden ingediend via ons digitale aanvraagsysteem FundPro. Naast de vragen die ieder project daar moet beantwoorden, vragen we om enkele bijlagen mee te sturen: een korte videopitch, een begroting en een projectplan van max 5 A4 (LET OP: bij Pioniers aanvragen is het projectplan optioneel en met een omvang van max 2 A4). Organisaties dienen daarnaast een recent uittreksel KvK en (indien beschikbaar) de jaarrekening over het laatste afgesloten boekjaar mee te sturen.

 • We kiezen er (nog) niet voor om met vaste formats te werken. Bij twijfel kun je je begroting voor indienen aan ons voorleggen.

Financiën

 • Vraag je aan als Pionier? Dan kun je maximaal 10.000 euro aanvragen. Voor overige projectaanvragen wordt dit aangegeven in de call (met een maximum van 75.000 euro). We merken dat veel aanvragers het maximale bedrag aan ons vragen, zorg ervoor dat je dit goed onderbouwt. Bij projecten boven de 10.000 euro is een goede financieringsmix wel aan te bevelen. Het geeft aan dat je als aanvrager meerdere partijen financieel aan je weet te binden.

 • Nee, zie kopje 'Praktisch' vraag 1.

 • Alle kosten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan het project komen in aanmerking.

 • We kijken kritisch naar commerciële tarieven, gelet op onze maatschappelijke doelstellingen. Mochten er toch commerciële tarieven opgevoerd worden, zowel interne als externe uren, dan houden we daar bij de beoordeling rekening mee.

Toekenning

 • Welke voorwaarden hanteren jullie? En wat zijn de administratieve verplichtingen? Zie de Algemene Voorwaarden bij Toekenning.

 • Op dit moment dragen we bij aan projecten door een gift te verstrekken, wat betekent dat we niets terugvragen voor onze bijdrage aan het project. Wel gaan we er van uit dat aanvragers kennis uit het project open delen. We hopen in de toekomst mogelijk meer financieringsvormen te bieden.

Afwijzing

 • Uiteraard kun je contact met ons zoeken om meer informatie te krijgen over de overwegingen die bij jouw project een rol hebben gespeeld.

Kennisdeling

 • Uiteraard gaan we zeer vertrouwelijk om met aanvragen die bij ons worden ingediend. Deze worden alleen met onze raad van advies en bestuur gedeeld. Na toekenning van een bijdrage gaan we er echter vanuit dat de resultaten en kennis die uit het project voortkomen open gedeeld worden.

SIDN fonds & budget

 • Beoordeling van aanvragen gaat primair op basis van kwaliteit van projecten. We communiceren dan ook niet specifiek een budget. Kwaliteit van de projecten staat voorop en opmaken van een budget is geen doelstelling.

 • Het fonds krijgt zijn budget van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). Als registry van het .nl-domein is SIDN verantwoordelijk een stabiel .nl domein en zetten zij hun expertise in voor advies en nieuwe diensten.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.