We investeren in baanbrekende ideeën die het internet versterken of op een vernieuwende manier inzetten

Slide 1

Wil je een Pioniers aanvraag indienen? Doorloop de quickscan om te beoordelen of het project in de basis voldoet aan de voorwaarden. Een succesvol doorlopen quickscan biedt geen garantie op toekenning. Heb je na het doorlopen van de quickscan vragen, neem dan contact met ons op. Of maak gebruik van het webformulier om je project kort te toetsen.

Quickscan

 1. Je overweegt een Pioniers aanvraag in te dienen bij SIDN fonds.

  Je hebt een goed idee dat je wil uitwerken naar een meer robuust en duurzaam digitaal product of dienst (maximaal aan te vragen bedrag is €10.000,-)

 1. Past het project bij SIDN fonds?

  SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten, die bijdragen aan onze doelstellingen, waarbij algemeen belang voorop staat en kennisdeling vanzelfsprekend is (zie ook de criteria).
 2. Betreft het een innovatief project?

  SIDN fonds wil bijdragen aan vernieuwende en grensverleggende projecten. Projecten betreffen een toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, een nieuwe toepassing van digitale technologie of een geheel nieuw idee.
 3. Heeft het project primair impact in Nederland?

  SIDN fonds steunt projecten die in eerste instantie impact hebben op de Nederlandse internetcommunity.
 4. Is het project al gestart?

  SIDN fonds ondersteunt alleen projecten die op het moment van toekennen nog niet van start zijn gegaan. Alleen kosten na toekenning van de financiële bijdrage van SIDN fonds kunnen worden opgevoerd in de projectbegroting.
 5. Is de looptijd van het project langer dan een half jaar?

  Pioniers zijn projecten met een korte looptijd. Pioniers projecten die langer dan een half jaar duren, komen niet in aanmerking voor een bijdrage van SIDN fonds.
 6. Is een van de volgende punten van toepassing op het project?

  1. Het betreft het ontwikkelen van of verbeteren van een website, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten of functies/processen die verband houden met de doelstellingen van het SIDN fonds;
  2. Het betreft een verzoek tot sponsoring;
  3. Het betreft een project met een religieus of partijpolitiek doel.
  4. Het betreft structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Helaas. Op basis van de gegeven antwoorden sluit het project niet aan bij onze doelstellingen en/of criteria. Wij danken je voor de interesse in SIDN fonds.

Op basis van de gegeven antwoorden voldoet het project aan de basiscriteria van SIDN fonds en komt het mogelijk in aanmerking voor een bijdrage.

Heb je nog twijfels of een concrete vraag? Toets je project kort via het webformulier of neem contact met ons op.

Ga naar de aanvraag pagina

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.