abuseio+880x440

AbuseIO 6.0

Het realiseren van een veilig internet en de strijd tegen internetmisbruik kan alleen slim worden aangepakt door middel van samenwerking. Met de open source software Abuse kunnen hosting en access-providers gemakkelijk, snel en geautomatiseerd misbruik detecteren, verwijderen en eindgebruikers informeren. Dit project wil de software AbuseIO in drie stappen naar versie 6.0 brengen, waarbij zowel functionaliteit als aantal gebruikers wordt uitgebreid. Hierbij is de hele keten betrokken, waardoor de sector als geheel – en daarmee het internet zelf - sterker staat. (Call 1 - 2015) Update (maart 2016): Mede dankzij de steun van SIDN fonds is er veel gebeurd op het terrein van community building, promotie en softwareontwikkeling. Wereldwijd zijn er al enkele honderden partijen die de software testen, in productie gaan nemen of al in productie hebben. AbuseIO 4.0 is de laatste versie van de software. Meer weten? Lees de blogpost waarin een aantal van de nieuwe of verbeterde features zijn uitgelicht.

Het project is afgerond (juni 2017). Het project heeft mooie resultaten opgeleverd. Diverse hosting- en accessproviders, waaronder een aantal grote providers in Nederland en daarbuiten, hebben de software in gebruik genomen. Allen gaven aan dat de abuse afhandeling met de AbuseIO software efficiënter en effectiever plaatsvindt. Denk als resultaten als 90% minder abuse cases in het netwerk van een provider of  85% minder kwetsbare hosts in het netwerk van een andere provider. 

Het vervolgproject Procesautomatisering voor internetmisbruik meldende organisaties is tevens door SIDN fonds gehonoreerd. Dit betreft een uitbreiding van de AbuseIO software, zodat bij meldingen van internetmisbruik sneller in actie gekomen kan worden.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.