AIAIbarbie 880

AI AI Barbie

Welke rol willen we artificiële intelligentie (AI) laten innemen in onze gezinnen, in de opvoeding van kinderen? Uit onderzoek blijkt dat slim speelgoed de morele keuzes van kinderen beter kan beïnvloeden dan mensen dat kunnen. Dit biedt aanleiding om kritisch te kijken naar de rol van AI in de relatie tussen ouders en kinderen. In ‘AI AI Barbie’ worden tijdens een mini AI-hackathon samen met ouders, kinderen en experts nieuwe kaders voor verantwoord gebruik van AI in speelgoed opgesteld. Aan de hand van de ontwikkelde prototypes worden de morele consequenties bespreekbaar gemaakt. De uitdaging: maak van Barbie het ideale rolmodel voor je kind! (Call 2, 2018)

Update maart 2019: Siri Beerends van het project AI AI Barbie sprak over de rol van slim speelgoed en het project op radio 1

Update juni 2019: Op 6 juni vond de hackathon plaats, wat zijn de bevindingen? Lees het in de blog 'Slim speelgoed: wat is ons antwoord?' (19 juni 2019). Ook verscheen er een uitgebreid artikel in het FD: 'Als barbie terugpraat: de opkomst van slim speelgoed' (28 juni 2019)

Update juli 2019: Lees meer over de hackathon van 6 juni en het project in het interview met SIDN: 'Barbie de opvoeddeskundige' (23 juli 2019)

Het project is afgerond (september 2019). Er is een hackathon en publieksevent georganiseerd, waarbij tijdens de hackathon 5 provotypes zijn ontwikkeld. AI AI Barbie heeft het debat over slim speelgoed in Nederland aangewakkerd (met veel media-aandacht, o.a. een radio interview en artikelen in het FD en NRC). Het project toonde aan dat het zelf tinkeren en programmeren met AI meer inzicht en bewustwording geeft in de werking van AI. Dat biedt concrete mogelijkheden en handelingsperspectief om een toekomst met niet alleen slim speelgoed specifiek, maar ook met slimme assistenten en sociale robots in het algemeen, te onderzoeken, bevragen en in co-creatie met gebruikers vorm te geven. SETUP en Waag zullen zowel het publieke debat blijven stimuleren, als de technologie blijven democratiseren.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.