AI AI Barbie

Welke rol willen we artificiële intelligentie (AI) laten innemen in onze gezinnen, in de opvoeding van kinderen? Uit onderzoek blijkt dat slim speelgoed de morele keuzes van kinderen beter kan beïnvloeden dan mensen dat kunnen. Dit biedt aanleiding om kritisch te kijken naar de rol van AI in de relatie tussen ouders en kinderen. In ‘AI AI Barbie’ worden tijdens een mini AI-hackathon samen met ouders, kinderen en experts nieuwe kaders voor verantwoord gebruik van AI in speelgoed opgesteld. Aan de hand van de ontwikkelde prototypes worden de morele consequenties bespreekbaar gemaakt. De uitdaging: maak van Barbie het ideale rolmodel voor je kind! (Call 2, 2018)

Bewustwording & Empowerment Smart & Healthy Living Artificial Intelligence Pionier 2018