Algo-Rhythmics: Een nieuwe muzikale AI

Kunnen we met AI een nieuwe muziekbeleving ontwikkelen? Dit project onderzoekt deze nieuwe stap in de muziekwereld door middel van een open source tool, waarbij AI ingezet wordt om muzikanten en andere creatieve makers bij te staan in het creëren van muziek. Gebruikers kunnen met deze tool experimenteren met een ‘deep learning band’ bestaande uit vier instrumentele algoritmes (drums, bass, akkoorden en lead). Met als resultaat spannende live performances, nieuwe composities en meer inzicht in de werking van AI. Via de open source community willen de makers ook anderen aansporen om met het algoritme aan de slag te gaan. (Call 1 2018)

Tech for Good Artificial Intelligence Pionier 2018