Anti-DDoS voor afhankelijke netwerken

De Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas) biedt on demand beveiliging tegen DDoS aanvallen. Hierdoor wordt de continuïteit van het netwerkverkeer en de stabiliteit van het internet gewaarborgd, wat leidt tot een veiliger internet en een groter vertrouwen van de internetgebruiker. Voor kleinere hosting partijen (webhosters) die niet over een onafhankelijk netwerk beschikken, is het helaas niet mogelijk om op de NaWas aan te sluiten. Met dit project wil de Vereniging van Registrars en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) onderzoeken op welke wijze dit (kostenefficiënt) toch mogelijk is en hiervan een Proof of Concept ontwikkelen, zodat ook deze partijen zich beter tegen DDoS aanvallen kunnen weren.

Versterking van het internet Security Potential 2017