Artificiële Intelligentie (AI) in de spreekkamer

De toepassing van Artificiële Intelligentie biedt allerlei kansen op het gebied van veilige, doelmatige en goede zorg nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een algoritme dat de overlevingskansen van Intensive Care patiënten kan voorspellen. Maar wat betekent de inzet van AI voor zorgverleners, patiënten en hun naasten? Op welke manier kan AI ondersteuning bieden in de spreekkamer? De huidige inzichten in de behoeften en verwachtingen op dit gebied is zeer beperkt. Dit project gaat daarom samen met zorgverleners en patiënten in gesprek, met als doel een richtlijn te ontwikkelen voor verantwoord en verantwoordelijk gebruik van AI in de spreekkamer. (Call 1 2018)

Update juli 2018: Lees hier een interview met Joanna Klopotowska, waarin ze meer vertelt over het project (juli 2018).

Update oktober 2018: Op het ECP Jaarcongres op 15 november presenteert het project zich als use-case tijdens de sessie Responsible AI #Hoe dan? 

Tech for Good Smart & Healthy Living Artificial Intelligence Pionier 2018