Babel Me – Een tolk in je broekzak

Met de app ‘BabelMe’ ontwikkelt dit project de eerste community-based tolkendienst. Ideaal voor bijvoorbeeld toeristen, internationale studenten of zakenmensen, maar ook van toepassing op mensen die in een sociaal isolement kunnen raken, omdat ze de lokale taal niet machtig zijn. Veel mensen spreken verschillende talen. De app verbindt deze mensen zodat zij elkaar meteen kunnen helpen met een vertaling. Met Babel Me heb je altijd een tolk in je broekzak! (Call 2 - 2015)

Dit project is afgerond (september 2016). Lees hier de blog 'Proof of Concept BabelMe is af!'
 

Tech for Good Deeleconomie Pionier 2015