BotsUp

Dat artificiële intelligentie (AI) niet meer weg is te denken, is inmiddels duidelijk. Hoe bereiden we de komende generatie hier op voor? BotsUp is een online game waarmee kinderen intuïtief kennis maken met AI. In de game trainen ze robots met zelflerende algoritmen om taken uit te voeren en krijgen ze een idee van wat zelflerende algoritmen kunnen en wat niet. Op deze manier maken ze op een speelse manier kennis met de werkzaamheden van een data scientist. De getrainde robots worden bovendien gedeeld met andere spelers, waardoor het belang van open kennisuitwisseling zichtbaar wordt. (Call 2, 2018)

Bewustwording & Empowerment Artificial Intelligence Pionier 2018