connect2support (ConnectMe)

Schoolverzuim is een probleem onder hoogbegaafde leerlingen. Het bieden van passende ondersteuning is niet eenvoudig, waardoor het risico dat deze leerlingen afhaken groter wordt. Dit project wil hoogbegaafde leerlingen en hun ouders met een hulpvraag sneller in contact te brengen met experts, lotgenoten of ervaringsdeskundigen. Met connect2support bouwen ze een prototype dat met behulp van Graph database technologie verbanden legt tussen profielen van hoogbegaafden, die er ogenschijnlijk niet zijn. Zo kunnen waardevolle relaties worden gelegd, zonder een heel dossier te overleggen. Deelnemers bepalen zelf welke data wordt gedeeld. (Call 2, 2018)

Tech for Good Smart & Healthy Living Pionier 2018