Creative Tech Academy

Creative Tech Academy (CTA) is een spin off van Night of the Nerds, het populaire jaarlijkse event voor middelbare scholieren en jongeren (14-19 jaar, VO en MBO). Op middelbare scholen is er nog niet veel structurele aandacht voor digitale technologie en creativiteit. CTA wil dat doorbreken door vooral de docenten die hier nu al actief en vernieuwend mee bezig zijn met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Dit doet CTA door inspirerende workshops (zoals bijvoorbeeld muziek programmeren met Sonic Pi) en meet-ups specifiek voor docenten te organiseren. Juist die actieve docenten zijn in staat het verschil te maken in het onderwijs. Via CTA doen ze inspiratie op, ontmoeten ze vakgenoten en delen ze kennis m.b.t. innovatieve en relevante aanvulling op het bestaande curriculum. (Call 2 2017)

Bewustwording & Empowerment Potential 2017