cryptokids+880x440

De baas op internet (Cryptokids)

Dit project wil internetgebruikers – en met name kinderen- kernvaardigheden bijbrengen om zich veilig, vrij en vol vertrouwen op internet te bewegen.  Met Cryptokids, een educatieproject over data, technologie en privacy, doen kinderen van 10-14 jaar kennis en inzicht op over de werking van internet. Daardoor begrijpen ze niet alleen beter hoe het internet werkt, maar leren ze dat ook beter naar hun hand te zetten en versterken ze hun ‘digitale burgerschap’. Cryptokids is een project van Waag Society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie. (Call 1 - 2015)

Update februari 2017: In co-creatie sessies is de eerste versie van het lesmateriaal getest met leerlingen uit 2 vwo. Hieruit bleek welke modules ontwikkeld moeten worden en hoe het lesmateriaal echt aan te passen aan de belevingswereld en behoeften van de leerlingen. Lees er meer over in de blog ‘Met de hele klas praten over internet’

Update december 2017: Het lesmateriaal is onlangs gelanceerd en vanaf nu gratis online beschikbaar! Ga voor meer informatie & het lesmateriaal naar: https://debaasopinternet.nl

Het project is afgerond (februari 2018). Het lesmateriaal is online beschikbaar voor iedereen via https://debaasopinternet.nl. In december 2017 en januari 2018 zijn twee testmiddagen georganiseerd voor docenten en bibliotheekmedewerkers, waar positieve reacties en zinvolle feedback uit naar voren kwam. Waag Society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie blijven zich inzetten om het materiaal breed onder de aandacht te brengen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.