virtuele+jurist_880

De virtuele jurist

Jaarlijks worden enorme aantallen civiele rechtszaken niet (goed) opgelost met als gevolg een kostenpost van miljoenen voor burger en staat. Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van onze wet- en regelgeving en het feit dat zij via de traditionele weg (boeken) lastig te doorzoeken is. Het is daarom niet verrassend dat uit een onderzoek onder 10.000 burgers in Engeland bleek, dat bijna twee derde van de mensen niet weten wat hun rechten zijn bij een specifiek probleem en bijna 70% geen kennis heeft van hoe een eenvoudige juridische procedure eruit ziet. ‘De Virtuele Jurist’, een online juridische advies omgeving, wil regelgeving transparanter en toegankelijker maken. De Virtuele Jurist is een intelligente applicatie die burgers die met een bepaald juridisch probleem worden geconfronteerd helpt om hier effectiever mee om te gaan. De burger wordt via het systeem door de relevante juridische overwegingen geleid en helpt hen op basis daarvan snel de juiste conclusies te trekken. Hierdoor neemt naar verwachting zowel het juridisch inzicht als de kwaliteit van de rechtspraak toe in Nederland. (Call 2 - 2015)

Het project is afgerond (augustus 2017). Er is een werkend systeem opgeleverd en technisch gezien is alles klaar. Hiermee is de basis gelegd om het rechtssysteem toegankelijker en efficiënter te kunnen maken. Door middel van een helder doorloopbare beslisboom krijgt een gebruiker snel initieel juridisch advies. Het blijkt echter een flinke koe te zijn, die hier bij de spreekwoordelijke horens getracht wordt te vatten. Bestaande partijen zijn langzaam aan het automatiseren of zien het platform nog als concurrentie. Er is een duidelijke ambitie om dit platform verder te brengen. De stap die nu volgt is het invoeren van een aantal cases om de werking van het platform te kunnen demonstreren en bekendheid te genereren. Na samenwerking met online partijen is het streven dat de virtuele jurist na 1 a 2 jaar ook door juridische uitgevers als een potentieel nieuwe standaard en serieus publicatie kanaal wordt gezien. Leuk om te vermelden is dat in dit kader samenwerkingsverbanden zijn ontstaan met organisaties achter andere door SIDN fonds ondersteunde projecten zoals Privacy Company en Dowse.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.