Hackshield

Kinderen groeien op met het internet als een gegeven. Ze zijn zich niet bewust van de online gevaren, terwijl cybercrime de snelst groeiende vorm van criminaliteit vormt en naar verwachting alleen maar zal toenemen, gezien de toenemende connectiviteit tussen mens en apparaat. Daarnaast richten cybercriminelen zich steeds meer op het individu. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen weerbaarder worden? De game Hackshield (vervolg op Pioniersproject Hack Stevie) maakt kinderen van 10 tot 12 jaar spelenderwijs bewust van de verschijningsvormen en impact van cybercrime. Via het MediaMasters platform worden hierbij minimaal 160.000 kinderen bereikt. (Call 1 2018)

Bewustwording & Empowerment Security Potential 2018