Journalist-navigator

De Utrechtse Internet Courant (DUIC), Stichting Journallab en Milvum willen een slimme kaartenbak ontwikkelen waarmee journalisten sneller en specifieker expertise (bronnen, experts, invalshoeken) kunnen vinden. De journalist-navigator (journalisten-wijzer), wil door Artificial Intelligence in te zetten academische databases beter ontsluiten en relevante experts koppelen aan journalisten. Journalisten gebruiken deze tool als een plug-in bij een tekstverwerkingsprogramma om binnen de beperkte tijd die ze hebben de immer groeiende informatiestroom te kunnen filteren en duiden. Daarnaast levert de tool een bijdrage aan een pluriformer medialandschap, door naast ‘usual suspects’ ook opkomende experts te koppelen aan journalistieke thema’s. Het project is een vervolg op het eerder ondersteunde project Blockchain als Factchecker. Het project is tijdens de Rightscon conferentie (14-16 mei 2018) in Canada gepresenteerd. (Call 1 2018)

Tech for Good Media & Journalistiek Artificial Intelligence Pionier 2018