mediagames_880x440

MEDIAGAMES

Minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen hebben als geen ander 21e eeuwse vaardigheden nodig om een basis voor hun toekomst en nieuwe kansen te creëren. Tot voor kort hadden zij geen toegang tot ICT en internet. Nu daar verandering in is gekomen, neemt ook de behoefte toe om digitale toepassingen in de dagelijkse begeleiding te integreren. Met name games (digitale rollenspellen bijvoorbeeld) lijken potentie te hebben om de effectiviteit van de geboden hulp te vergroten. MEDIAGAMES ontwikkelt een modulaire blended leeromgeving,  die binnen de huidige  methodiek in justitiële jeugdinstellingen gebruikt kan worden. (Call 2 - 2016)

Het project is afgerond (juni 2017). Het project heeft een succesvolle pilot opgeleverd, waarbij ouderwetse werkbladen zijn vertaald naar een digitale omgeving. De game (voor tablet of computer) bestaat uit twee onderdelen. Een puzzelgame waarbij twee deelnemers stukjes naar elkaar kunnen schuiven en samen een teamscore halen en een casus met keuzevragen. De casus wordt ingeleid door een kort filmpje waarin de casus wordt verbeeld, in lijn met de beveilingswereld van de jongerendoelgroep. Jongeren halen bij dit onderdeel individueel punten. In een nagesprek met de trainer kan bij een goed onderbouwde redenatie van de keuze extra punten worden toegekend. De jongeren zijn enthousiast, de game spreekt ze zeer aan.

Met de pilot is de meerwaarde van de digitale middelen binnen de huidige methodiek aangetoond. De leeromgeving is open source ontwikkeld en de resultaten worden gedeeld met relevante instanties binnen het gevangeniswezen. Nu het framework staat, is het doel hier op voort te bouwen en uiteindelijk alle instellingen en gesloten jeugdzorginstellingen te bereiken. Het framework is daarnaast breder in te zetten, denk aan opschaling naar jongeren in jeugdzorg en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.