Moral AI-gency: Ethical Guidelines for AI in Finance

De inzet van Artificial Intelligence (AI) door financiële organisaties kan flinke gevolgen hebben voor mensen. Juist in deze sector is het van belang om na te denken over ethische richtlijnen en concreet te werken aan transparantie en inzicht in de inzet van algoritmen. Voor partijen die hun AI-werkprocessen ‘responsible’ willen inrichten, is het lastig om precies te definiëren hoe die verantwoordelijkheid er uit moet zien. Het Moral AI-gency Handelingskader (initatief van JK Ventures samen met de Volksbank en de Erasmus Universiteit), biedt een ethisch kader met concrete morele richtlijnen die geworteld zijn in de werkpraktijk van de AI-developers binnen de bank. (Call 2, 2018)

Tech for Good Artificial Intelligence Potential 2018