crowdsourcing+880x440

OpenEth (Crowdsourcing Ethical Wisdom)

Ethiek zal de komende jaren, bij de realisatie van Internet of Things, een zeer belangrijk onderwerp worden. Deze ‘Things’, of autonome systemen, kunnen met hun acties namelijk ook belangen van anderen schaden. Door in een vroeg ontwikkelstadium al ethische aspecten in te bouwen, kunnen deze systemen veiliger worden gemaakt. Dit project wil gebruik maken van de ‘power of the crowd’ om een ethisch raamwerk voor autonome (software) systemen te ontwikkelen. (Call 1 - 2015)

Dit project is afgerond (februari 2017). Er zijn 23 ethische dilemma’s in kaart gebracht en geanalyseerd en er is een eigen technologie ontwikkeld, waarmee ethische beslissingen kunnen worden geprioriteerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de interface van de website, om met de ontwikkelde techniek ethiek te kunnen crowdsourcen. De verwachting is dat de website in de loop van 2017 wordt gelanceerd.

Wereldwijd is er veel interesse in het onderwerp ‘machine ethics’ en het project. Er hebben honderden gesprekken plaatsgevonden en er is ca 50 keer als spreker opgetreden tijdens bijeenkomsten en evenementen.

Er zijn volop plannen om het project verder te ontwikkelen, waaronder het verduidelijken en versimpelen van het proces, inclusief uitgebreide tutorial.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.