opentenders_880x440

Opentenders

Waar spenderen Nederlandse (semi)overheden hun geld precies aan? Aan wie en op welke manier worden aanbestedingen eigenlijk verstrekt? Deze informatie is weliswaar gedeeltelijk openbaar, maar moeilijk vindbaar. Opentenders wil meer transparantie brengen in overheidsuitgaven voor zowel NGO’s, journalisten, politici, ambtenaren, onderzoekers als het algemeen publiek. Door middel van een online platform worden overheidsuitgaven inzichtelijk, makkelijk te analyseren en te vergelijken gemaakt, waardoor het platform een bijdrage levert aan beter en goedkoper aanbesteden. (Call 2 2016)

Update november 2017: Tijdens de eerste helft van het project is er met name aandacht besteed aan de backend van Opentenders. Focus lag daarbij op het verzamelen en analyseerbaar maken van de data. Hierbij werd enige vertraging opgelopen doordat er geen bruikbare tool beschikbaar was binnen elastic search t.b.v. semantisch zoeken. Daar is een aanpassing op gemaakt die inmiddels is gedoneerd aan de OS community. De schetsen voor het User Interface Design zijn gereed en de vervolgstappen zijn nu de ontwikkeling van de frontend en de inzet van focusgroepen om input van verschillende doelgroepen te verkrijgen. De website https://www.opentenders.nl/ is in ontwikkeling.

Het project is afgerond (juni 2018). Op de website https://www.opentenders.nl is alle open data over tenders op een toegankelijke manier samengebracht en kun je online alle internationale tenders en aanbestedingen zien. Het platform kan in potentie de democratisering en transparantie van overheidsuitgaven versterken. De vervolgstap is het platform bij journalisten onder de aandacht te brengen, zodat de data ingezet kan worden bij onderzoeksjournalistiek producties. Hiervoor is momenteel contact met verschillende mediapartijen.  

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.