Parltrack 2.0

80% van de Nederlandse handelswetten komt uit Europa. De industrie geeft grote bedragen uit aan lobbyisten om de politiek te beïnvloeden ten gunste van het bedrijfsleven. Burgers hebben veel minder mogelijkheden om hun belangen op de politieke agenda te krijgen omdat de meeste maatschappelijke organisaties, belangengroepen of activisten niet over dergelijke budgetten beschikken. Parltrack wil die mogelijkheden voor burgers verbeteren. Parltrack is de grootste gratis open database over het Europees Parlement. Het is een waardevolle tool voor mensenrechten organisaties, wetenschappers, journalisten en ngo’s. De database beschikt over een unieke geschiedenisfunctie, waarmee je ook terug kan zoeken in de tijd, bijvoorbeeld op voorstellen of stemmen van enkele jaren geleden. Met dit project wordt Parltrack 2.0 gerealiseerd: een verbeterslag naar een duurzame en meer gebruiksvriendelijke tool als wapen in de strijd voor onze belangenbehartiging.

Tech for Good Open Data & Open Content Democratische vernieuwing Potential 2017