PERioperative Surgical infeCtiOn PrEdiction (PERISCOPE)

In Nederland ondergaan jaarlijks 1,4 miljoen mensen een operatie. 1 op 4 patiënten loopt hierna een infectie op, waardoor ziekenhuisverblijf twee keer zo lang duurt. Het kan zelfs tot een her-operatie of IC opname leiden. Door kunstmatige intelligentie toe te passen op bestaande ziekenhuisdata kunnen hulpverleners na een operatie continue de kans op infecties bij patiënten in de gaten houden en preventief of vroeger ingrijpen. Healthplus.ai en het LUMC hebben een veelbelovende pilot gerealiseerd, waarbij een algoritme voorspelt welke patiënten een infectie kunnen krijgen. Met dit project werken zij intensief samen om dit algoritme te verbeteren, valideren en implementeren. (Call 1 2018)

Tech for Good Smart & Healthy Living Artificial Intelligence Potential 2018