Privacy Designer

Privacy by design is essentieel voor het minimaliseren van privacyrisico’s en het opbouwen van vertrouwen. Daarom is het van belang om al tijdens de ontwikkeling van informatiesystemen zoveel mogelijk aandacht te besteden aan privacyverhogende maatregelen. Het project Privacy Designer is een doorontwikkeling van het Privacy by Design framework dat als Pioniersproject is gerealiseerd. Door dit framework om te zetten in een online kennisportal, wordt het beter praktisch toepasbaar voor diverse branches. Het maakt kennis, inzicht én oplossingen rondom privacy toegankelijker waardoor innovaties meer privacybewust tot stand komen. In samenwerking met SURFnet zal de invulling zich in eerste instantie richten op organisaties binnen het onderwijs. (Call 2 2017)

Bewustwording & Empowerment Internetvrijheid & Privacy Potential 2017