Project Tigrinya

Stichting Travis Foundation digitaliseert talen, om mensen gelijke kansen te geven. Niet iedere taal is gedigitaliseerd, omdat dat voor sommige talen commercieel niet aantrekkelijk is. Het Tigrinya (gesproken in Eritrea) is hier een voorbeeld van. We hebben te maken met een grote Eritrese vluchtelingenstroom, waarbij communicatie met hulpverleners en instanties (zoals politie, ziekenhuizen en vluchtelingenorganisaties) zonder tolk vrijwel onmogelijk is. Door de taal te digitaliseren met inzet van AI-algoritmes, is straks tekst-naar-tekst vertaling mogelijk, en in een later stadium ook real-time vertaling via handheld translators. Dit project is slechts het begin. Als de methodiek staat gaat deze op andere talen worden toegepast. (Call 1 2018)

Tech for Good Smart & Healthy Living Artificial Intelligence Potential 2018