Safecity 880

SafeCity-Betrouwbaar.online

Het melden van onveilige situaties in je stad of buurt? Hiervoor zijn diverse apps beschikbaar. Maar waar wordt je data opgeslagen? Hoe wordt met je privacy omgegaan en wie controleert dat? En wordt er daadwerkelijk actie ondernomen? Voor burgers en ondernemers is dit vaak volkomen onduidelijk. Met het project betrouwbaar.online wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van een vergelijkings- en waarderingswebsite voor de betrouwbaarheid van apps en IoT apparatuur. Op basis van evaluaties en algoritmen wordt gescoord op security, dataverbindingen en AVG/GDPR. Er wordt gestart met een focus op buurtparticipatie apps.

Foto: Unsplash

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.