scoliose_880

Screening op scoliose met artificial intelligence

Scoliose is een kromming in de wervelkolom. Vroeger werden kinderen hierop gescreend, maar dit is afgeschaft omdat een milde scoliose hiermee niet met voldoende zekerheid te herkennen was. Vaak wordt de afwijking pas in een vergevorderd stadium ontdekt en is een operatie de enige mogelijkheid om hier nog iets aan te doen. Wordt een scoliose echter in een eerder stadium ontdekt, dan is een brace behandeling mogelijk en kan een operatie dus voorkomen worden. Doel van dit project is een scoliose screening tool te ontwikkelen, die met behulp van artificial intelligence accurater kan screenen en die ouders ook zelf via een app kunnen gebruiken. (Call 1 2018)

Het project is afgerond (oktober 2019). Er is een 'proof of concept' ontwikkeld waarmee ouders aan de hand van gewone foto's scoliose kunnen signaleren. Met behulp van artificial intelligence worden de uiterlijke kenmerken van een scoliose herkend. De accuratesse van de 'proof of concept' evenaarde al bijna die van de professionele zorgverleners, een resultaat dat boven verwachting was en hoger ligt dan de sensitiviteit van de oude screeningsmethode. Metingen door de computer gebeuren op een geëxtraheerd silhouet, waarmee de privacy van de kinderen wordt gewaarborgd. Vervolgstappen zijn de verdere doorontwikkeling van de tool op het gebied van accuratesse en gebruikersgemak en daarnaast zijn er plannen voor een validatieproject.

Afbeelding (bewerkt): escalepade / BEST (26) ScolioseS / CC BY

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.