Screening op scoliose met artificial intelligence

Scoliose is een kromming in de wervelkolom. Vroeger werden kinderen hierop gescreend, maar dit is afgeschaft omdat een milde scoliose hiermee niet met voldoende zekerheid te herkennen was. Vaak wordt de afwijking pas in een vergevorderd stadium ontdekt en is een operatie de enige mogelijkheid om hier nog iets aan te doen. Wordt een scoliose echter in een eerder stadium ontdekt, dan is een brace behandeling mogelijk en kan een operatie dus voorkomen worden. Doel van dit project is een scoliose screening tool te ontwikkelen, die met behulp van artificial intelligence accurater kan screenen en die ouders ook zelf via een app kunnen gebruiken. (Call 1 2018)

Afbeelding (bewerkt): escalepade / BEST (26) ScolioseS / CC BY

Tech for Good Smart & Healthy Living Artificial Intelligence Pionier 2018