The Spamhattan Project

Iedereen kent het risico van nepfacturen, ransomware of virussen die via e-mails worden verspreid: spam. Spam is nog steeds een groot probleem, waarbij cybercriminelen profiteren van het feit dat anti-virus software de dreiging vaak pas na enkele uren detecteert. Dit project wil Nederland hier een stukje weerbaarder voor maken. Via loksystemen (spam-honeypots) worden zoveel mogelijk verdachte e-mails  verzameld, gemonitord en geanalyseerd. De focus ligt hierbij op specifiek op Nederland gerichte spam. Actuele dreigingsinformatie wordt inzichtelijk gemaakt en met samenwerkingspartijen gedeeld, waardoor het project mede bijdraagt aan de veiligheid van het .nl domein.

Het project is afgerond (september 2018). De data en analyse is gedeeld met meer dan 700 organisaties via MISP (Malware Info Sharing Platform). Organisaties zijn op de hoogte gesteld van meer dan 50 dreigingen, waardoor ze weerbaarder zijn gemaakt. Momenteel wordt samen met politie en OM onderzocht of een samenwerking kan worden opgestart.  

Afbeelding (bewerkt): Christoph Scholz / SPAM in E-Mails / CC BY

Versterking van het internet Security Pionier 2017