Touch ID

Inloggen met een wachtwoord vormt al jarenlang een veiligheidsrisico; gebruikers zijn onzorgvuldig, gebruiken steeds hetzelfde wachtwoord of kiezen te simpele wachtwoorden. Dit kan worden opgelost met behulp van je smartphone, door in te loggen met je Touch ID. Op deze manier maak je gebruik van biometrie, wat per definitie veiliger is dan inloggen met een wachtwoord. Inloggen met biometrie gebeurt nu veelal via een derde partij. Met dit project ontwikkelt Rsquare een open source plug in app, waarbij er via encryptie in combinatie met DNSSEC voor wordt gezorgd dat alles veilig gebeurt en zonder dat een derde partij kan meekijken of login gegevens kan bewaren.  (Call 2, 2018)

Versterking van het internet Security Open Source Pionier 2018