zegrobot_880x440

Zeg robot, wat zeg je?

Alice is een sociale zorgrobot, die bij ouderen thuis wordt ingezet tegen eenzaamheid. Door vragen te stellen, brengt ze het gesprek met de oudere op gang. Wordt de vraag echter niet goed verstaan, dan loopt de interactie veelal vast, omdat de robot de vraag alleen luider of langzamer kan stellen. Dit project wil spraaktechnologie voor sociale robots verbeteren door middel van een webgebaseerd spraaksysteem, dat herhaling van zinnen op een menselijke manier genereert. Door de zin net anders te formuleren en deze natuurlijker te laten klinken, draagt het bij aan een meer levensechte interactie tussen mens en robot.

Het project is afgerond (mei 2018). Het project richtte zich in eerste instantie op de herhaling van zinnen. Uit analyse bleek echter dat niet de herhaling van zinnen leidt tot een betere interactie, maar dat juist de verstaanbaarheid aangepakt moet worden. Een belangrijke bevinding was dat de context van geluid (bijvoorbeeld dialect of omgevingsgeluid) heel belangrijk is. Resultaat van het project is een mooi onderzoek naar hoe je AI kunt inzetten om interactie te verbeteren en hoe je robots kunt trainen zodat hij omgevingsgeluid registreert en hierop reageert.   

Afbeelding: Alex Knight, Unsplash.com

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.