De beste scripties op het gebied van internet & maatschappij

icon-0.png

SIDN fonds Scriptieprijs 2016

Op 7 april 2017 zijn de Internet Scriptieprijzen 2016 uitgereikt. Joris Krijger is winnaar van de SIDN fonds prijs voor de beste internetscriptie op het gebied van maatschappij/geesteswetenschappen en mocht deze middag tevens de publieksprijs in ontvangst nemen! Een eervolle vermelding ging naar Arjen van de Heide. Hieronder lees je meer over hun scripties.

scriptieprijs joris

Schaamteloos handelen. Een filosofische beschouwing over wat de bankencrisis van 2008 ons leert over schaamteloosheid in een virtuele wereld

In onze geglobaliseerde wereldeconomie is financialisering tot in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen, maar lijkt de menselijke maat steeds vaker zoek. De financiële crisis van 2008 legde dit pijnlijk bloot: een wereldwijde crash met grote gevolgen voor individuele levens, waarvoor niemand nog enige persoonlijke verantwoordelijkheid voelde.  Wat behalve de tientallen biljoenen dollars aan verdampte huizenwaarde, beursverliezen en overheidssteun aan de bankencrisis van 2008 vooral opviel, was de volstrekte schaamteloosheid van de hoofdrolspelers in deze crisis, de bankiers.

Joris Krijger (Universiteit Leiden) onderzocht twee cruciale elementen van de crash: de virtualisatie van het financiële systeem, en de afwezigheid van schaamte. Door zijn interdisciplinaire aanpak, waarin hij dwarsverbanden tussen technologie en filosofie zoekt, komt hij tot inzichten die ons verder kunnen helpen met de onbevredigende nasleep van de crisis  en wellicht leiden tot betere alternatieven.

Tijdens de uitreiking lichtte hij toe wat de overeenkomst tussen Tinder en de bankencrisis is. Virtualisering leidt tot wat Joris aanduidt als onbetrokkenheid: “het biedt de mogelijkheid elke betrokkenheid bij je eigen handelen weg te nemen”.  In dat opzicht lijkt de schaamteloze bankier volgens Krijger op de gebruiker van de populaire dating-app Tinder, die evenzeer echte betrokkenheid en de daarmee verbonden risico’s uit de weg gaat, en daarmee tevens het vermogen zinvolle relaties aan te gaan ondermijnt.

De jury was unaniem in haar toekenning, iets wat de winnaar zelf  niet aan zag komen: “Ik heb meegedaan op advies van Frank Chouraqui, lector aan de universiteit van Leiden. Hij is niet bij de beoordeling van mijn scriptie betrokken geweest, maar langs de zijlijn hebben we weleens ruggespraak gehad. Ik heb met de aanpak van scriptie een risico genomen door van de gebaande paden af te wijken en het is fantastisch dat dat nu met deze prijs beloond wordt. Zelf had ik niet gedacht dat ik een kans zou maken. Ik heb de Voicemail drie keer teruggeluisterd of de naam klopte! Ik ben zeer vereerd dat ik zowel de scriptieprijs als de publieksprijs heb gewonnen.” Joris is momenteel bestuurder van de medisch technische startup TROIKA. “Technologie vind ik heel boeiend en vooral ook het over het voetlicht brengen van het verhaal achter die technologie. Dat is iets wat ik graag voor mijn rekening neem. Daarnaast zou ik het onderwerp van mijn scriptie erg graag verbreden en uitwerken in een promotieonderzoek.”

Roxane van Iperen (vice-voorzitter raad van advies SIDN fonds) reikte de prijs uit. “SIDN Fonds zet zich in voor een samenleving die wordt versterkt door de oneindige toepassingen van het internet, en wil bijdragen aan bewustwording rondom de vele vernieuwingen en valkuilen. Ik was blij verrast door de verfrissende visie van Krijger en zijn koppeling van de oude filosofen aan technologie, over een onderwerp dat raakt aan de ziel van wie wij (willen) zijn in de eenentwintigste eeuw.” 

Meer lezen? Klik door voor de samenvatting van de Thesis Schaamteloos Handelen. Voor geïnteresseerden: de scriptie is ook in boekvorm uitgegeven. Zie voor meer informatie www.joriskrijger.nl

Money Matters. Disentangling Materiality in the Social and Political Life of Bitcoin.

Arjen van de Heide (Universiteit Maastricht) ontwikkelt in deze scriptie, op basis van het gedachtengoed van de STS en de sociologie van geld, een sterk uitgewerkt conceptueel kader om de opkomst en ontwikkeling van de bitcoin – een alternatieve en digitale vorm van geld - te kunnen duiden. Hij laat overtuigend zien hoe we dat kunnen begrijpen in de context van bredere sociale en politieke ontwikkelingen. Vermeldenswaard is hier zeker ook dat deze scriptie inmiddels al heeft geleid tot een publicatie in een gerenommeerd tijdschrift en een PHD-aanstelling in Edinburg. Arjen was graag bij de uitreiking aanwezig geweest, maar gaf op dat moment college in Edinburg!

scriptieprijs winnaars

Alle prijswinnaars op een rij

Overige winnaars van de Internet Scriptieprijzen 2016 zijn:

  • Internet & Economie (Google prijs): David Galitzki (UM), “What Makes a Credible and Helpful Online Video Review? Examining the Effects of Reviewer Disclosure”

  • Internet & recht (Brinkhof prijs): Roel Maalderink (UvA), “De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen”

  • Internet & techniek (Greenhost prijs): Simon de Vries (UT), “Achieving 128-Bit Security. Against Quantum Attacks In Openvpn”.

Meer informatie over de bekroonde scripties van 2016.

Fotografie: Hilde de Wolf

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.