Grens­verleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving.

Wat we doen en waarom

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Het mooie van internet is dat het volop mogelijkheden biedt voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke waarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. Het internet zoals wij dat kennen -open, vrij en betrouwbaar- staat steeds meer onder druk.

Het is zaak om nu in te zetten op oplossingen die de veiligheid en stabiliteit van en het vertrouwen in internet garanderen. Wij zijn op zoek naar die oplossingen! 

SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Daarnaast ondersteunen we ook wetenschappelijke onderzoeksprojecten die aansluiten bij onze doelstellingen.

Doelstellingen

SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. We ondersteunen projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren op onze doelstellingen:

Versterking van het internet

SIDN fonds wil bijdragen aan een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Denk hierbij aan:

  • Ontwikkeling van nieuwe open technologie die de veiligheid en stabiliteit van en het vertrouwen in het internet vergroten.
  • Verbetering van toegang tot kennis en informatie door de inzet van open netwerken, open source hardware en software en open data.
  • Vergroten van de toegankelijkheid van het internet voor iedereen. In het bijzonder voor mensen in een achterstandspositie. 
  • Stimuleren van autonomie en vrijheid van de internetgebruiker middels oplossingen die digitale grondrechten beschermen of bevorderen.

Empowerment van de gebruiker

SIDN fonds wil bijdragen aan het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Denk hierbij aan projecten die:

  • De bewustwording vergroten over hoe het internet werkt, hoe data worden gebruikt en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.
  • Internetgebruikers uitrusten met kennis en vaardigheden om internettechnologie op een verantwoorde en vrije manier in te zetten en/of zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

Tech for Good

SIDN fonds wil creatief en innovatief gebruik van internet stimuleren, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan projecten die:

  • De kwaliteit van leven verhogen door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of online veiligheid.
  • En daarbij maatschappelijke, economische en/of democratische participatie van mensen versterken, bijvoorbeeld door inzet van nieuwe organisatie- of verdienmodellen of nieuwe manieren van (samen)werken.

Lees meer over het fonds, de aanvraagmogelijkheden en criteria.