Grens­verleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving.

Wat we doen en waarom

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Het mooie van internet is dat het volop mogelijkheden biedt voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke waarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. Het internet zoals wij dat kennen -open, vrij en betrouwbaar- staat steeds meer onder druk.

Het is zaak om nu in te zetten op oplossingen die de veiligheid en stabiliteit van en het vertrouwen in internet garanderen. Wij zijn op zoek naar die oplossingen! 

SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Daarnaast ondersteunen we ook wetenschappelijke onderzoeksprojecten die aansluiten bij onze doelstellingen.

Doelstellingen

SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. We ondersteunen projecten en ideeën, waarbij het algemeen belang voorop staat en die bijdragen aan onze doelstellingen:

Versterking van het internet

Het realiseren van een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Empowerment van de gebruiker

Vergroting van kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Denk hierbij aan projecten die de bewustwording over internet vergroten en/of internetgebruikers - in het bijzonder kinderen -uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

Tech for Good

Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan 'Tech for Good' projecten, baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid. Maar ook aan nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken ten gunste van het algemeen belang.
 

Lees meer over het fonds, de aanvraagmogelijkheden en criteria.