unlocking_880

Algorithms for freedom of expression and a well-informed public

In de overvloed aan nieuws vertrouwen we steeds meer op persoonlijke aanbevelingen door geautomatiseerde systemen. Heel handig voor veel online services, maar nieuws is van een andere orde. Op basis van nieuws vormen we een beeld over maatschappelijke issues en nemen we belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen. Het is daarom van belang dat nieuwsaanbevelingen juist divers zijn. De Universiteit van Amsterdam heeft samen met RTL Nieuws een ‘diversity toolkit’ ontwikkeld, waarvoor vanuit de mediawereld al veel interesse bestaat. Nieuwsorganisaties kunnen hiermee de diversiteit in hun aanbevelingen meten. Dit project zet het onderzoek voort en ontwikkelt de toolkit verder door. 

Dit project is ondersteund binnen de gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation: 'Publieke waarden in een digitale samenleving' (najaar 2019).

Algorithms for Freedom of Expression and a Well-Informed Public Confronted by a flood of information, we increasingly put our trust in personalised recommendations made by automated systems. That's fine for filtering many forms of online information, but has significant implications where news is concerned. The news we see and read shapes our understanding of social issues and supports our decision-making in elections and other situations. It's therefore important that the news stories recommended to us are diverse. Against that background, the Universiteit of Amsterdam and RTL News have developed a 'diversity toolkit' that's already attracting attention in the media world. News organisations can use the toolkit to measure the diversity of their recommendations. This project involves further research and development of the toolkit. 

This project is supported within the joint call of SIDN Fund and Adessium Foundation: 'Public values in a digital society' (2019).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.