GIRAFFE: Graphical Interface for Reproducible Analysis oF workFlow Experiments

Wetenschappers verzamelen grote hoeveelheden data en besteden veel tijd aan het analyseren hiervan. Echter, het delen van en communiceren over onderzoeksdata en -resultaten gebeurt voornamelijk via vaktijdschriften, waarin slechts een fractie van het onderzoek aan bod komt. Dit project realiseert een online platform waar onderzoekers en medici hun data kunnen analyseren, visualiseren en delen. GIRAFFE wil hiermee een bijdrage leveren aan de openheid, inzichtelijkheid en kwaliteit van de wetenschap. Het platform richt zich in eerste instantie op neurowetenschappers, maar kan in de toekomst opgeschaald worden naar andere wetenschapsgebieden. (Call 2 2017)

Tech for Good Open Data & Open Content Pionier 2017