GiraffeTools

Wetenschappers verzamelen enorme hoeveelheden data voor het testen van hun ideeën. GiraffeTools (Graphical Interface for Reproducible Analysis oF workFlow Experiments) is een webapplicatie waarmee deze analyses gemakkelijk gevisualiseerd en direct online opgeslagen kunnen worden, zodat het makkelijk deelbaar en voor iedereen zichtbaar is. Dit vereenvoudigt de samenwerking, vergroot de inzichtelijkheid, en verbetert en versnelt de wetenschap. Na een eerdere Pioniersondersteuning, worden het platform en de tools verder doorontwikkeld en opgeschaald van MRI naar meer gebieden binnen de neurowetenschappen. Daarnaast wordt het opschalen naar andere wetenschapsgebieden verkend. (Call 2, 2018)

Tech for Good Pionier 2018