whitebox+880x440

Het Whitebox Systeem

Hoe kun je als patiënt en huisarts meer controle krijgen op het gebruik van je medische gegevens? Veel mensen maken zich zorgen over het gebruik en de uitwisseling van hun gegevens in de zorg. Dit project wil ervoor zorgen dat patiënten met hun arts meer controle krijgen over wie welke patiëntgegevens kan inzien. Met de Whitebox, een klein kastje in de huisartsenpraktijk, wordt een decentraal uitwisselingssysteem opgeleverd. Hiermee regelt de huisarts de uitwisseling van gegevens, in samenspraak met de patiënt. Deze precieze controle geeft zeer goede privacybescherming en beveiliging en zorgt ervoor dat het beroepsgeheim optimaal gewaarborgd is.  Er is in het zorgveld grote behoefte aan een oplossing voor veilige communicatie en privacybescherming. Twintig huisartsen in Amsterdam nemen deel aan de pilot met de Whitebox. Het project is gericht op een bredere adoptie van het systeem, door het delen van gegevens met diverse zorgverleners (zoals apothekers) en de patiënt zelf mogelijk te maken. (Call 1 - 2015)

Dit project is afgerond (februari 2017). Met de financiering van SIDN fonds zijn een aantal nieuwe diensten ontwikkeld, met als doel bredere adoptie van het Whitebox systeem te bewerkstelligen. Denk hierbij aan:

  • Een visitelijst waarmee een arts tijdens visites patiëntendossiers kan inzien vanaf een tablet of smartphone en vervolgens ook andere partijen zoals huisartsenpost of het ziekenhuis kan autoriseren.

  • De mogelijkheid voor de patiënt om zélf toegang te krijgen tot het dossier en zijn gegevens in te zien.

  • Een koppeling tussen huisarts en apotheek, waardoor een arts of apotheker medicatiegegevens uit de dossiers van beide partijen kan vergelijken om omissies of fouten te kunnen corrigeren.

Het Whitebox project wil aantonen dat effectieve communicatie in de zorg ook mét goede privacybescherming kan. Huisartsen en apothekers zijn enthousiast. Het Whitebox Systeem gaat dan ook door met tests en verdere ontwikkeling om dit decentrale, privacyvriendelijke systeem breed beschikbaar te maken.  

In februari 2018 publiceerde MedZ, het vakblad voor de praktijkhoudende huisarts, een uitgebreid artikel over de Whitebox, waarin zij de Whitebox als serieus alternatief voor LSP noemen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.