Toepassing van het Whitebox autorisatie concept in brede zin

In de zorg wordt gebruik gemaakt van diverse medische systemen met patiëntgegevens. Ook de patiënt zelf genereert (bijvoorbeeld via wearables) steeds meer data. Hoe maak je voor ál die afzonderlijke databronnen veilige gegevensuitwisseling mogelijk? De Whitebox biedt een oplossing, waarbij op basis van autorisaties toegang tot verschillende databronnen wordt gegeven. Hierbij zijn de patiënt en huisarts in control. Zij bepalen welke data met wie wordt gedeeld. Het project levert een set van standaarden en een demonstrator, zodat de Whitebox autorisatie standaard breder kan worden toegepast. Dit project is een vervolg op de eerder ondersteunde Whitebox en Patiëntbox. (Call 1 2018)

Tech for Good Internetvrijheid & Privacy Smart & Healthy Living Potential 2018