RoundcubeInstant+880x440

Instant messaging integratie met Roundcube

Het open en vrije internet staat onder druk: wie gaat er eigenlijk over onze data en hoe weten we zeker dat daar veilig mee om wordt gegaan? We worden steeds afhankelijker van commerciële partijen. Roundcube  is -als één van de componenten van de Kolab groupware suite- ’s werelds meest gebruikte open source webmail client die hierop in probeert te spelen. Dit project wil - gebaseerd op Roundcube open standaarden- een veilig alternatief bieden voor commerciële chat services en dit voor een grote groep gebruikers beschikbaar maken. Door de integratie van XMPP/Jabber chat (bestaande op open standaard gebaseerde instant messaging) worden gebruikers minder afhankelijk van bekende commerciële chatservices, hun privacy is gewaarborgd en gebruikersdata worden niet verkocht aan derden. (Call 1 - 2015)

Het project is afgerond (juni 2017). Er is een werkende instant messaging plug-in opgeleverd voor RoundCube, dat veel gebruikt wordt door overheden, bedrijven en open source communities. De reacties van gebruikers zijn positief en met name voor kleine organisaties is het een waardevolle tool. Het is nu misschien nog geen harde concurrentie voor commerciële chatservices, maar biedt wel een goed alternatief. Bovendien is de code open source zodat er op doorontwikkeld kan worden en is de community rondom Roundcube groot en actief.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.