MorePowerToYou 880

More power to you! Hoe maatschappelijke veranderaars haat het hoofd kunnen bieden.

Wie iets aan wil kaarten of veranderen in onze maatschappij, bijvoorbeeld door zich uit te spreken tegen Islamofobie, voor het afschaffen van zwarte piet, over zorgen om het klimaat of zelfs voor de beschikbaarheid van iets als de anticonceptiepil, krijgt online al snel te maken met haat en intimidatie. Als activist of campaigner moet je sterk in je schoenen staan om deze gecoördineerde en grievende reacties het hoofd te bieden en niet ontmoedigd te raken. Met dit project ontwikkelt DeGoedeZaak een universele, gebruiksvriendelijke en praktische toolkit voor iedereen die zich wil wapenen tegen online haat en trollen. 

Dit project is ondersteund binnen de gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation: 'Publieke waarden in een digitale samenleving' (najaar 2019).

More Power to You! How social influencers can face down hate. Anyone who tries to raise an issue or bring about social change – speaking out against Islamophobia, for example, or calling for an end to festive blackface traditions, action on climate change or easier access to contraception – soon finds themselves facing online hate and intimidation. As an activist or campaigner, you need to develop a thick skin to cope with coordinated, hurtful responses and not become discouraged. In this project, DeGoedeZaak is developing a universal, user-friendly and practical toolkit that anyone can use to protect themselves against online hate and trolling.

This project is supported within the joint call of SIDN Fund and Adessium Foundation: 'Public values in a digital society' (2019).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.