AlgorythmWatch 880

TAMI - Towards a Monitoring of Instagram

Hoe bepaalt Instagram welke berichten aan jou worden getoond? En wat betekent dat voor onze beeldvorming, worden wij hierdoor beïnvloedt in onze meningsvorming? Naar beïnvloeding via Instagram blijkt nog weinig tot geen onderzoek te zijn gedaan. Dit project voert een gecontroleerd experiment uit om meer inzicht in te bieden in de werking van het Instagram algoritme. Het experiment is specifiek gericht op politieke accounts en hashtags in Nederland, waarbij een aantal hypotheses worden onderzocht, bijvoorbeeld hoe vaak en hoe snel een post door het aanbevelingsalgoritme aan gebruikers wordt getoond. Mediapartner is NRC Handelsblad. 

Dit project is ondersteund binnen de gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation: 'Publieke waarden in een digitale samenleving' (najaar 2019).

TAMI - Towards a Monitoring of Instagram How does Instagram decide what messages you see? And what are the implications for the way we view the world: does Instagram shape our opinions? Little or no research has yet been done into the influence of Instagram. This project aims to address that situation by performing a controlled experiment designed to shed light on how the Instagram algorithm works. The experiment will focus on Dutch political accounts and hashtags with a view to testing various hypotheses linked to questions such as how often and how readily the recommendation algorithm shows a post to users. Dutch news outlet NRC Handelsblad is the project's media partner. 

This project is supported within the joint call of SIDN Fund and Adessium Foundation: 'Public values in a digital society' (2019).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.