VoxPop 880

Vox Pop Academy MBO pilot

Het politieke en maatschappelijke landschap raakt steeds meer gepolariseerd. Mensen met verschillende achtergronden en opvattingen kunnen elkaar -zowel fysiek als digitaal- moeilijker vinden, wat het wederzijds vertrouwen schaadt en een gezond functionerende democratie in de weg staat. Vox Pop Academy is een digitale onderwijsactiviteit gebaseerd op online discussies tussen Nederlandse jongeren. Door anoniem te discussiëren met leeftijdsgenoten die er een andere mening op na houden, worden jongeren uit hun bubbel getrokken, leren ze democratische vaardigheden en geeft de data inzicht in sentiment. Met dit project richt Civinc zich op de inzet en doorontwikkeling van Vox Pop Academy binnen het MBO.  

Dit project is ondersteund binnen de gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation: 'Publieke waarden in een digitale samenleving' (najaar 2019).

Vox Pop Academy Secondary Vocational Pilot Our social and political landscape is becoming more and more polarised. People with different backgrounds and viewpoints are increasingly isolated from one another in the physical and electronic worlds. And that is eroding mutual trust and functional democracy. Vox Pop Academy is a digital educational resource that aims to address that issue by enabling online debate amongst young Dutch people. Anonymised discussions with contemporaries who hold opposing views encourage participating youngsters to step outside their bubbles and learn democratic skills. The goal of this Vox Pop Foundation project is to get the Vox Pop Academy used in Dutch secondary schools and to continue its development.  

This project is supported within the joint call of SIDN Fund and Adessium Foundation: 'Public values in a digital society' (2019).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.