SkillsDojo_880x440

Skills Dojo

Leren onze kinderen op de basisschool wel alle vaardigheden die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst? In 2014 heeft de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) onderzoek gedaan naar het onderwijs van de toekomst en schrijft in haar verslag:

“In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’.”

Deze ‘21st century skills’ (waaronder ICT-vaardigheden, mediawijsheid, sociale- en culturele vaardigheden en computational thinking) blijken echter, zo schrijft het onderzoek verder, in het reguliere onderwijs nog nauwelijks aan bod te komen: “Er is beperkte aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.” Ondertussen gaat de discussie over of- en hoe het onderwijs aan te passen verder. Het zal dus nog wel even duren voordat deze vaardigheden definitief een plek in het curriculum hebben bemachtigd.

Hoe voorkom je nu als ouder dat deze mogelijke lacune ontstaat voordat jouw kinderen van school zijn? Het doel van Skills Dojo: een App ontwikkelen voor kinderen (van 6 t/m 8 jaar) en hun ouders waarmee ze, op een informele, actieve en uitdagende manier, zelf de vaardigheden van de toekomst kunnen ontdekken. (Call 1 - 2016)

Het project is afgerond (juli 2017). Dit pioniersproject leverde een webapp op met 11 lessen en bijbehorende lesmaterialen. De lessen worden in de vorm van missies aan de hand van een video gepresenteerd. Hoewel de ontwikkeing van een proof of concept doel was van het project, is een volledige werkende website neergezet met kwalitatief sterke lessen en zijn de kennis en resultaten actief gedeeld via social media. Met enthousiaste reacties van kinderen, ouders en leerkrachten tot gevolg. Eind april zijn de missievideo’s meer dan 3200 keer bekeken en heeft de Facebookpagina van SkillsDojo ruim 1500 volgers. Ook zijn de missies opgenomen in het lesmateriaal van instanties als Stichting Future NLplatform Leren Doen Maken en Daltonschool Neptunus.

Skills Dojo wordt de komende jaren voortgezet met nieuwe missies en actieve promotie. Op korte termijn zal in samenwerking met WebTinq (ook een door SIDN fonds ondersteund project) een serie missies worden gelanceerd, waarbij kinderen met de Webtinq tool een website in HTML kunnen bouwen. Daarnaast zijn er plannen om met een speciale “SkillsDojo Live”-missie (workshop) verschillende festivals te bezoeken zoals de Maker Faire en Futurum.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.