LesserieEthiek 880

Lesserie ethiek van kunstmatige intelligentie, data en democratie

Bijna alle jongeren hebben een smartphone vol ingewikkelde algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. Kinderen vormen daardoor een kwetsbare groep. Om kinderen van 10-14 jaar te laten ontdekken hoe ze digitaal worden beïnvloed en wat de impact van data en kunstmatige intelligentie is, ontwikkelt SkillsDojo 3 lesseries over de ethiek van kunstmatige intelligentie, data en democratie. Het maakt kinderen op een begrijpelijke, praktische en positieve manier bewust van de issues omtrent dit thema en hoe ze hier zelf vorm aan kunnen geven. De basis voor de series zijn praktische video’s die zelfstandig thuis of op school in klasverband kunnen worden uitgevoerd.

Dit project is ondersteund binnen de gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation: 'Publieke waarden in een digitale samenleving' (najaar 2019).

Lesson Series on the Ethics of Artificial Intelligence, Data and Democracy Nearly all youngsters have smartphones packed with complex algorithms that control what they get to see. As a result, children are a vulnerable group. SkillsDojo is therefore developing three lesson series on the ethics of artificial intelligence, data and democracy with the aim of letting youngsters aged ten to fourteen discover how they are being influenced and how data and artificial intelligence impact on their lives. Accessible, practical and positive material is used to make young people aware of the relevant issues and what they themselves can do about them. Central to each series are practical videos that can be watched in class or independently at home.

This project is supported within the joint call of SIDN Fund and Adessium Foundation: 'Public values in a digital society' (2019).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.